Vil vi noen gang komme i mål?

Vil vi noen gang komme i mål?

maby002 February 12, 2020

I vår først oppgave som nybakte bloggere, har vi fått velge mellom noen ulike oppgaver. For meg var det ingen tvil om hva som sto øverst på list over tema jeg ønsket å skrive om i mitt første innlegg. Oppgaven lyder som følger: Ta utgangspunkt i et av FNs bærekraftmål og skriv om hvordan en bedrift jobber med å nå dette målet. Så med det blir mitt første tema bærekraftmål nummer 5 «Likestilling mellom kjønnene», og dette med utgangspunkt i en bedrift.

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal#&gid=1&pid=1

Hvordan skal vi nå målene?

FN sier: Bekjempe grunnproblemer mellom kjønn og sikre bedre vilkår for alle kvinner i verden

I mitt hode tenker jeg «dette er lettere sagt enn gjort, eller hva?». Men etter litt research om dette temaet ser jeg at vi er på vei ett sted. Flere bedrifter jobber i dag med å bedre dagens utfordringer om blant annet dette temaet. Ett av de gode eksemplene fra bedrifter i Norge er DNB. At de har klar å klatret opp til åttende plass av hele 3000 selskaper rundt om i verden i FNs globale rapport om likestilling, – “The 2019 Sustainable Development Goals Gender Index”, er det bare å ta av seg hatten for.

DNB sier: ulikhet i kjønn, alder, kompetanse, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering og religiøs tro gir oss flere perspektiver og gjør oss sterkere rustet til å løse utfordringer, skape innovasjon og skape de beste kundeopplevelsene. Det at folk er forskjellige gjør DNB bedre.

Ved å rette fokuset mot FNs bærekraftmål har blant annet DNB også fått øynene opp og rettet blikket mot ressursene mennesket generelt kan være, og ikke bare ressursen enn mann kan være. Her har de utarbeidet løfter, viser stadig til resultater og ikke minst inspirerer til en nyere tid med åpenhet om utfordringer og løsninger. De viser oss utenforstående om hvordan de ønsker å bidra til at vi sammen skal nå FNs bærekraftmål.

Image result for likestilling

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTgvRseRSn5xxHcsEGu23__NXtjz1XIiZzvFIZHx4ZI-iYLl7Kw

Men når er målet egentlig nådd?

FN svarer: Når begge kjønn har like rettigheter, og mulighet til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger.

DNB sørger for at om man jobber innenfor samme team, områder og har tilsvarende lik kompetanse, så skal det være lik lønnet arbeid. DNB krever også av samarbeidspartnere og leverandører at de skal på en systematisk måte jobbe med likestilling og mangfold i egen organisasjon. Dette utfordrer videre til utvikling i en positiv retning. Eksempel på satsinger fra DNB er den økonomiske likestillingen for kunder, som vi kan se gjennom #huninvisterer (som dere kan lese mer om her ). Dette er bare en liten del av et bærekraftmål som DNB jobber for hver dag.

Så har de kommet i mål? Overhodet ikke. Men er de på rett vei? Så absolutt. Inspirerer dette til videre arbeid og for andre bedrifter og privatpersoner? Uten tvil.

Hva tenker du om dette temaet? Har du innspill, meninger eller andre eksempler, kom gjerne med de.

Kilder

1.Chaitra Shamraya og Claude R. Olsen, Finansforbundet.no, 10.okt.2019. https://www.finansforbundet.no/finansfokus/2019/10/10/dnb-blant-de-beste-i-verden-pa-likestilling/

2. DNB.no om samfunnsansvar

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar.html

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/baerekraftsmaal.html

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/likestilling-mangfold.html

One thought on “Vil vi noen gang komme i mål?

 1. Hei!

  Fin start på bloggingen. Bra ta du har med kilder, bruker bilder og har delt opp teksten din med underoverskrifter. Helt grei lengde på teksten, skulle gjerne sett at den var litt lengre sånn at den bikker 500ord (men dette er selvfølgelig ikke et krav).

  Et lite tips er å gjøre overksirftene dine litt mer forklarende, jeg ville kanskje byttet ut eg. “Hvordan skal vi nå målene?” med “Hvordan skal vi oppnå likestilling mellom kjønnene?” da dette er litt mer beskrivende, og fordi det gjør det lettere for google å forstå hva teksten handler om. Google vekter både overskrifter og underoverskrifter høyere enn selve teksten.

  Ser også at du har lagt inn en hyperkobling i teksten din, denne fikk ikke jeg til å funke. Et lite tips til senere er å la hyperkoblingen snakke litt mer for seg selv, la teksten som er linket til siden være litt mer beskrivende (ikke bare skriv “her”). Dette også fordi det gjør det lettere for google å skjønne hva du linker til, og dermed rangere teksten din 🙂

  stå på videre!

  Beate

Leave a Reply to Beate Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *