Sirkulær forretningsmodell

Sirkulær forretningsmodell

maby002 March 30, 2020

Det vanligste i dagens samfunn er å se den lineære forretningsmodellen, også kjent som «bruk og kast». Dette er en lite effektiv måte å ta være på miljøet, ressursene og utvide brukertiden på produktene. Med dette er det på tide å gjøre den sirkulærer forretningsmodellen mer effektiv, attraktiv og hvis tydelig til lønnsomheten av denne modellen. Dessverre er det ikke fult så mange bedrifter som bruker denne modellen. Dette noe pga. økonomiske forhold og ikke minst utvikling som vi ofte kan se at skremmer store og små bedrifter.  

For å tydeliggjøre hvordan den sirkulære forretningsmodellen fungerer, kan det være greit å sette den opp mot en bedrift som faktisk bruker denne formen. Jeg har derfor valgt Norsk Gjenvinning slik at jeg kan skape et tydelig bildet på hvordan dette fungerer i praksis.

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning skriver:  Allerede i 1964 startet vi med gjenvinning av returpapir, og vårt første sorteringsanlegg ble etablert tidlig på 80-tallet. Siden 2014 har vi intensivert vår satsing på bærekraftig utvikling for å ta en ledende posisjon i Norge innenfor sirkulærøkonomi. Det gjør vi i nært samarbeid med våre kunder og andre aktører i verdikjeden.

dig2100.no/fra-bruk-og-kast-til-gjenvinning/

Materialgjenvinning

Norsk Gjenvinning jobber kontinuerlig for å øke sorteringsgraden fra avfallet og å bedre kvaliteten på produserte råvarer, som vil gi både bedre økonomiske og miljømessige gevinster. De jobber også kontinuerlig med å øke sorteringsgraden ved egne anlegg, aktiv utvikling av rammebetingelser og øke andelen materialgjenvinning i henhold til avfallshierarkiet. Alt dette er med på å effektivisere og bedre den sirkulære forretningsmodellen Norsk Gjenvinning praktiserer.

Hvis du vil se et eksempel på hva de gjør, kan du ta en titt på denne korte videosnuten her..

Et ønske om en sirkulær verden

Ønsket med å utvikle den sirkulære forretningsmodellen i flere bedrifter, er at bedriftene på tvers kan samarbeide om å holde liv i ressurser, ta være på ressursene og ikke minst gi det ett nytt liv. Det er også svært viktig at det forholder seg til den tredoble bunnlinjen (sosialt, miljø og økonomisk), slik at forretningsmodellen gir en bærekraftig verdiskapning, og kan som jeg skrev innledningsvis, at vi ønsker at dette skal bli den nye «selvsagte» veien å gå når det er snakk om valg av forretningsmodell. På den måten kan vi kjempe og ta vare på ressursene våre, bekjempe klimautfordringer, mulig skape nye arbeidsplasser og lage nye samarbeid vi kanskje aldri trodde vi skulle få se.

Kilder:

https://www.nggroup.no/baerekraft/baerekraftrapport-2016/sirkulaeroekonomi/sirkulaeroekonomi-i-praksis/

https://www.nggroup.no/baerekraft/baerekraftrapport-2016/sirkulaeroekonomi/raavarene-i-ressurspyramiden/

Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse, Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. 1.utg. Bergen: Fagbokforklaget Vigmostag og Bjørke AS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *